Clubreglement

Zoals bij elke sport zijn er ook bij ons regels die in acht moeten genomen worden om een goede clubsfeer en een zo hoog mogelijk trainingsniveau te garanderen.

 

 • Laatkomers wachten aan de tatami totdat de trainer hen toestemming geeft om deel te nemen aan de training.
 • Elk lid draagt de zorg voor persoonlijke hygiëne, d.w.z. propere handen en voeten, geknipte nagels,trainingskledij die regelmatig gewassen wordt, verzorgde wonden, etc.
 • Iedereen draagt gepaste en specifieke trainingskledij (geen vrijetijdskledij).
 • Het dragen van juwelen tijdens de trainingen is verboden.
 • Spelen of buitensporig lawaai wordt niet geduld gedurende de trainingen.
 • GSM-toestellen worden uitgeschakeld tijdens de les.(Tenzij je een telefoontje verwacht, gelieve dit te melden)
 • Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen, let erop dat deze na de trainingen steeds terug worden meegenomen.
 • Snoep en kauwgom zijn uit den boze. Tijdens de training zal de trainer regelmatig drinkpauzes inlassen
 • Trainen doe je in groep, tracht op een sportieve en ongedwongen manier samen te werken met respect voor elkaar.
 • Zorg ervoor om niet deel te nemen aan activiteiten die de reputatie van de sport of clubnaam schaden.
 • Racistische opmerkingen, politieke overtuigingen, machogedrag en pesten worden niet getolereerd in onze club!
 • Bij het begin van iedere training worden de nodige betalingen en administratieve verrichtingen afgehandeld. Ieder lid geeft zijn abonnement of beurtenkaart aan de verantwoordelijke of betaalt voor de les. De verzekering dient ook in orde te zijn!
 • Steeds je oude kaart voorleggen bij een verlenging of nieuwe kaart.
 • Elke transactie tussen de leden jonger dan 18 jaar en de club, dient te worden voorzien van een handtekening, goedkeuring en toestemming van de ouders of voogd.
 • Na de proeflessen dient eigen materiaal te worden aangekocht, via de club aan democratische prijzen of bij een gespecialiseerde zaak.
 • Het gebruik van drugs (hard, soft, doping) zijn ten strengste verboden binnen de club. Overtredingen kunnen leiden tot schorsing of volledige uitsluiting van de club.
 • Aan de ouders van de kinderen die de jeugdtraining volgen wordt gevraagd om een GSM-nummer of telefoonnummer op de achterzijde van het abonnementkaartje te schrijven zodat de trainer in dringende gevallen de betrokkenen kan verwittigen.
 • Het inwendig reglement dient door alle groepsleden, leden van andere groepen en federatieleden nageleefd te worden.
 • “Team Impact” neemt afstand van elke verantwoordelijkheid voor het misplaatste en/of onwettig gedrag van zijn leden. Iedereen is dus voor zijn eigen daden verantwoordelijk.
 • Passende maatregelen zullen door het clubbestuur of eventueel door de federatie genomen worden bij veelvuldige of ernstige inbreuken op de reglementen van de club en de federatie.
 • Problemen kunnen steeds bij het clubbestuur voorgelegd worden en zullen in alle discretie behandeld worden.
 • Het clubreglement is steeds voor aanpassing en verbetering vatbaar. U kan uw bemerkingen steeds aan het clubbestuur laten weten.

Respecteer steeds de hierboven vermelde regels, zodat iedereen in een gezonde clubsfeer kan trainen.

Overtredingen doe je op eigen risico en kunnen schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben!

sbfixitReglement