Door  in Ongecategoriseerd

Corona Outbreak!!!

Beste leden en sportvrienden,

Naar aanleiding van berichtgeving van het gemeentebestuur hebben wij beslist om onze sportschool voorlopig te sluiten.

Dit wil zeggen dat wij vanaf vandaag GEEN activiteiten laten doorgaan, minstens tot eind maart.

Wij beseffen zeker dat dit voor iedereen heel jammer is, en dat dit een domper zet op onze werking. Maar wij willen onze verantwoordelijkheid nemen omdat we vinden dat we solidair moeten zijn en mee moeten helpen om risicogroepen (oudere mensen, mensen met een zwakke gezondheid, …) te beschermen. Vele mensen (o.a. kinderen, pubers) dragen en verspreiden het virus zonder zelf symptomen te vertonen.
Bovendien moet het aantal zieken beperkt worden om te vermijden dat er een tekort komt aan medisch materiaal zoals beademingsapparatuur en aan verzorgend personeel.

Tot slot: zorg goed voor jezelf en je omgeving!

Namens Team Impact

Rudy Van LangenhovenCorona Outbreak!!!